Презентовање рада на Стручном скупу васпитача под називом: “Преуреди, преокрени (простор) да вртић наш одговара и теби и мени”

Аутори/васпитачи: – Драгана Стаменковић, – Маријана Николић, – Александра Миловановић и – Бранкица Илић ( У сарадњи са стручним сарадником Маријом Ђ. Стојановић)

Стручни скуп васпитача је одржан од 02.12 до 05.12.2021.год. на Тари.