КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ДЕЦЕ

У ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ „ДЕЧЈА РАДОСТ“ БАБУШНИЦА
ЗА РАДНУ 2021/2022. ГОДИНУ
у периоду од 01.04.2021. до 10.05.2021. године
Адреса за достављање додатне документације: sekretar.vrticbb@gmail.com
Контакт телефон и email адреса предшколске установе: 010 / 385 – 202 ; pubabusnica@mts.rs

К О Н К У Р С – за радну 2021/2022.

Упис деце у ПУ “Дечја Радост” за радну 2021/2022.

 Вршиће се електронски преко портала: www.euprava.gov.rs

Рокови:
Пријем захтева – од 01.04. до 10.05.2021. год.
Прелиминарне листе – 18.05.2021. год.
Жалбени рок – од 03.06. до 11.06.2021. год.
Разматрање жалби – од 19.06 до 27.06.2021. год.

Услуга еВртић представља електронску пријаву деце за упис у предшколске установе. Родитељ више не мора да одлази на разне шалтере приликом пријаве детета у предшколску установу, већ пријаву може да обави електронски на порталу еУправа. Електронски поднете пријаве се врше једноставним попуњавањем онлајн обрасца а прилагање извода из матичне књиге рођених, пребивалишта и уверења о запослењу није потребно, јер се аутоматски прибављају. За децу која су до сада похађала установу, не треба слати захтев за упис јер ће бити аутоматски уписана (обнова уписа). Родитељ је једино у обавези да нам путем maila sekretar.vrticbb@gmail.com или броја телефона 010 / 385-202 због ванредне ситуације потврди да ли ће његово дете наставити да похађа установу. Када родитељ, старатељ или хранитељ поднесе захтев преко Портала, предшколска установа ће доделити деловодни број захтеву и обавестити га преко Портала о даљим корацима. На порталу можете изабрати опцију да ли ћете обавештење примати на mail или путем SMS поруке.

Пријава електронским путем није могућа за родитеље који нису држављани Републике Србије. За децу самохраних родитеља, децу жртава насиља у породици, децу са сметњама у психофизичком развоју, децу из породица које користе неки облик социјалне заштите и друге, предшколска установа је у могућности да прихвати пријаву електронским путем, али је потребно да доставе додатну документацију на адресу електронске поште: sekretar.vrticbb@gmail.com, којом доказује наведени статус. Уколико родитељи нису у могућности да поднесу захтев путем електронске услуге, потребно је да преузму захтев кликом ОВДЕ, и доставе заједно са додатном документацијом на адресу електронске поште: sekretar.vrticbb@gmail.com.