ПРОЈЕКАТ “ПРЕДШКОЛСКА ОНЛАЈН ЗАЈЕДНИЦА УЧЕЊА – УЧИМО И МЕЊАМО ПРАКСУ” (ХОРИЗОНТАЛНА РАЗМЕНА)

        Предшколска установа „Дечја радост“ из Бабушнице узела је учешће у пројекту под називом: „Предшколска онлајн заједница учења – учимо и мењамо праксу“ који реализује ЦИП-Центар за интерактивну педагогију (ЦИП Центар) у сарадњи са УНИЦЕФ-ом и Министарством просвете, науке и технолошког развоја (МПНТР). Као координатор, од стране установе именована је Драгана Стаменковић, специјалиста струковни васпитач.
        На обуци “Различити облици хоризонталне размене уоквиру ПУ“ која се организује на даљину путем ЗУМ платформе у трајању од два сата наша установа је у трећој групи од укупно пет.

Циљеви ове обуке су:

● Грађење заједничког разумевања о сврси, различитим облицима и потребним предусловима за успешно хоризонтално учење;
● Унапређивање вештина потребних за организовање и реализацију хоризонталног учења (комуникационе вештине и вешитне давања повратних информација, вођење састанака, планирање…);
● Практиковање коришћења дигиталних алата погодних за хоризонтално учење и дискусију учесника.

 

5/5
ПРОЈЕКТИ У УСТАНОВИ

Предшколска установа „ Дечја радост“  учествује одабиром 2 теме од 6 понуђених и то:

1. Подршка социјално-емоционалном учењу деце предшколског узраста;
2. Дигитални алати у функцији професионалног развоја;
3. Подршка добробити и резилијентности деце предшколског узраста;
4. Васпитање деце предшколског узраста пружањем подршке и успостављањем правила;
5. Подршка породицама са децом предшколског узраста из осетљивих група.
6. Креирање стимулативних прилика за развој и учење деце предшколског узраста до три године, намењена медицинским сестрама, васпитачима и стручним сарадницима.

        Прву тему, под називом: „Социјално-емоционално учење деце предшколског узраста“, реализоваће васпитачи: Миловановић Александра и Стаменковић Драгана са децом старије васпитне групе.
    Четврту тему, под називом: “Васпитање деце предшколског узраста пружањем подршке и успостављањем правила“, реализоваће васпитачи: Николић Маријана и Стаменковић Драгана са децом припремне предшколске групе. Осталих 5 васпитача и стручни сарадник логопед такође су учесници онлајн вебинара.

ПРЕПОРУКЕ ЗА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ БРОШУРА ЗА ПОРОДИЦЕ

Као подршку раду предшколске установе (ПУ) са породицама (родитељи или други законски заступници) на даљину, ЦИП-Центар за интерактивну педагогију је креирао три брошуре за породице које са седам видео обука обезбеђују додатне ресурсе за реализацију различитих активности у домену сарадње са породицом.
Брошуре и видео обуке креиране су уз подршку УНИЦЕФ-a, у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја. Подршка породици у остваривању њене васпитне функције и психо-социјална подршка породицама које се суочавају са животним изазовима, су значајан аспект рада предшколске установе.
Пандемија корона вируса КОВИД – 19 је изазвала велике промене у начину живота, рутинама, социјалним односима и материјалној сигурности породице. Утицаји на психо-физичко здравље деце и одраслих још се не могу сагледати, али на неки начин се дотичу сваког појединца и сваке породице.
Нови услови живота постављају изазов пред запослене у предшколским установама – како пружити подршку породицама на даљину. Подршка породицама је кључна за одржавање услова за добробит деце, посебно у овим измењеним неповољним околностима. Због тога је још значајнија улога практичара у систему предшколског васпитања и образзовања који својом стручношћу, посвећеношћу и искуством могу значајно подржати децу и породице.

Брошуре за породице:

• Добробит деце предшколског узраста – стварање услова да расту здрава, задовољна и оснажена да се конструктивно носе са изазовима
• Социјално-емоционално учење деце предшколског узраста  
• Васпитање пружањем подршке и успостављањем правила.

АКТИВНОСТИ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ У ПРИМЕНИ БРОШУРА ЗА ПОРОДИЦЕ

Очекиване и препоручене активности ПУ укључују промовисање брошура, информисање где су доступне и/или слање брошура породицама ПДФ формату, подстицање родитеља да унапређују своју праксу, и прикупљање повратних информација од родитеља о корисности и применљивости садржаја брошура.
ПУ информишу родитеље о брошурама и упућују на линк на коме су постављене.  Потребно је појасните родитељима да нам је потребна повратна информација од њих и замолити их да попуне упитник који је постављен у документу линку у ком су и линкови за брошуре.

Информисање можете вршити:

• путем вебсајта и ФБ странице предшколске установе;
• слањем информације о брошурама путем смс порука, мејлова, порука на родитељске вибер групе и огласне табле у установи и сл.;
• информисањем у локалним писаним и електронским медијима;
• достављањем информација удружењима и установама здравствене и социјалне заштите, и другима организацијама и институцијама које су у контактима са породицама деце предшколског узраста;
• преко савета родитеља ПУ и општинских/градских савета родитеља.