Преуреди, преокрени (простор) да вртић наш одговара и теби и мени”

        Презентовање рада на Стручном скупу васпитача под називом: “Преуреди, преокрени (простор) да вртић наш одговара и теби и мени”.
       Аутори/васпитачи: Драгана Стаменковић,  Маријана Николић, Александра Миловановић и Бранкица Илић (У сарадњи са стручним сарадником Маријом Ђ. Стојановић)

5/5
ПРОЈЕКТИ У УСТАНОВИ

Стручни скуп васпитача је одржан од 02.12 до 05.12.2021.год. на Тари.