ЗАВРШЕНИ РАДОВИ У ЗГРАДИ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА ПРИСТУПАЧНОСТИ ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
5/5
ПРОЈЕКТИ У УСТАНОВИ

     Председница општине Бабушница Ивана Стојичић, представници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и представници извођача радова и стручног надзора обишли су предшколску установу „Дечја радост“ после завршених радова на реконструкцији и адаптацији објеката у циљу побољшања приступачности особама са инвалидитетом како би извршили примопредају. Објекат предшколске установе „Дечја радост“ добио је, поред адаптације постојеће још једну АБ рампу која има приступ новопостављеном лифту. Санитарни чвор у приземљу адаптиран је у складу са законском регулативом и прилагођен особама са инвалидитетом.