ПРОЈЕКАТ СУПЕР

       Наша установа је, заједно са локалном самоуправом, укључена у активности пројекта “Подршка реформи система предшколског васпитања и образовања у Србији“ – СУПЕР.
       Пројекат се реализује од 2019. године у 50 локалних самоуправа, а везан је за примену и реализацију нових основа програма “Године узлета” које су усвојене 2018. године, а чији је циљ целовит развој и добробит детета  кроз интегрисани приступ учењу, повезивање игре и других активности, као и изградња смислених односа  са вршњацима  и одраслима у простору који је инспиративан.
       СУПЕР пројекат се реализује у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја и Министарством финансија уз подршку Европске уније. Европска унија обезбедила је и дидактичку опрему, ИТ опрему и намештај за предшколске установе учеснице пројекта кроз комплементарни пројекат  “Опремање предшколских установа”. Кроз овај пројекат радиће се на:

  • развијању професионалних компетенција васпитача и стручних сарадника за квалитетно инклузивно предшколско васпитање и образовање
  • јачању професионалних капацитета запослених у локалним самоуправама за планирање и управљање ПВО
  • унапређивању законских оквира за предшколско васпитање

      У оквиру пројекта СУПЕР одржане су обуке за представнике локалне самоуправе, директоре, менторе у пројекту и васпитаче.

5/5
ПРОЈЕКТИ У УСТАНОВИ

        Прве  обуке за менторе одржане су септембра месеца у Нишу под називом “Менторство у развијању инспиративне средине за интегрисано учење деце”. Обуци је присуствовала Марија Ђорђевић Стојановић, стручни сарадник и ментор у овом пројекту. Циљ ове  обуке био је јачање капацитета ментора за рад са васпитачима на развијању квалитетног инклузивног програма у складу са концепцијама нових основа програма Године узлета , као и јачање капацитета ментора за покретање промена  у установи.
        Годину дана касније , такође септембра месеца,  одржане су обуке за васпитаче под називом “Инспиративна средина за интегрисано учење” . Један део обука одржан је у Нишу заједно са  тренером, менторима и васпитачима из Босилеграда и Трговишта, а други део је реализован он-лине у самој установи због епидемиолошке ситуације.

       Пројекте активности су још увек у току . Очекују нас обуке и у наредном периоду , а нове Основе програма “Године узлета”, наша установа почеће да примењује од 1.септембра 2022. године.

ОБУКА “WANDA”

      У оквиру пројекта SUPER (подршка реформи система предшколског образовања и васпитања) одржана је тродневна обука ментора за WANDA метод под називом “Развијање праксе кроз заједничку рефлексију”. Обука је oдржана у дигиталном окружењу (путем zоом платформе) 1. 7. и 8. јуна
     Циљ обуке је упознавање са WANDA методом заједничке рефлексије чиме се може допринети креирању инспиративне средине за интегрисано учење и развоју квалитета предшколског васпитања и образовања у складу са концепцијом нових Основа програма “Године узлета”.
      Учесници су будући фасцилитатори WANDA методе и они ће је примењивати у раду са васпитачима.

       Обуци је присуствовала Марија Ђорћевиђ Стојановић, стручни сарадник и ментор у пројекту SUPER за примену нових Основа програма.