У млађу васпитно-образовну групу могу да се упишу деца од три до четири године у складу са Законом о предшколском васпитању и образовању.

Максималан број деце у складу са горе наведеним Законом за наведену групу је 20 до 24 (максимално) детета.

Деца уписана у групу малишани, похађају целодневни боравак у установи, у периоду од 7 до 15 часова сваког радног дана.

У школској 2016/17. години, васпитно образовну групу малишани водиће васпитач Душица Јовановић.