Предшколска установа „Дечја радост“ Бабушница организује наставу у истуреном одељењу у селу Звонцу и у току школске 2016/17. године ово одељење је организовано као мешовита група.

Васпитач који води наставу у мешовитом одељењу у селу Звонцу је Бранкица Илић.