У ПУ „Дечја радост“ Бабушница постоје три васпитно-образовне групе припремног предшколског програма. Припремни предшколски програм је обавезан у складу са Законом о основама система образовања и васпитања и у предшколској установи „Дечја радост“ организује се као полудневни боравак у установи од 08 до 12 часова сваког радног дана.

Васпитачи у припремном предшколском програму у установи су: Драгана Милојковић, Маријана Николић и Бранкица Јовановић.