У средњу васпитно-образовну групу родитењи могу уписати децу од четири до пет и по година у складу са Законом о предшколском васпитању и образовању.

Максималан број деце у складу са горе наведеним Законом за наведену групу је 24-29 (максимално) детета.

Деца уписана у средњу васпитну групу, похађају целодневни боравак у установи, у периоду од 7 до 15 часова сваког радног дана.

У школској 2016/17. години, средњу васпитно образовну групу водиће васпитач Биљана Поповић.