Крај једног лепог дружења свечано је обележен завршном приредбом у дворишту вртића под називом: “Велики и мали коло заиграли.”