Секретар установе Адријана Јовановић је одговорно лице за заштиту података о личности у ПУ „Дечја радост“ – Бабушница.

Телефон. 010/385-202, 069/3851255

е-маил: sekretar.vrticbb@gmail.com

https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_zastiti_podataka_o_licnosti.html