ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

Секретар установе Адријана Јовановић је одговорно лице за информације од јавног значаја у ПУ „Дечја радост“ – Бабушница.

Телефон. 010/385-202, 069/3851255

е-маил: sekretar.vrticbb@gmail.com