Директор Установе
Душица Јовановић
Секретар Установе
Адријана Јовановић
Шеф Рачуноводства
Марија Мишић

Стручни сарадник – Логопед
Марија Ђорђевић Стојановић
Васпитач
Драгана Милојковић
Васпитач
Бранкица Јовановић
Васпитач
Александра Миловановић
Васпитач
Беба Поповић
Васпитач
Бранкица Илић
Васпитач
Маријана Николић
Васпитач
Дргана Стаменковић
Медицинска сестра
Гизела Цветковић
Административни финансијски радник
Маја Николов
Кувар
Катарина Живковић
Кувар
Слађана Николић
Возач
Радомир Игњатовић
Кувар
Ивица Нешић
Хигијеничар
Јелена Николић Младеновић
Васпитач
Слађана Митић
Мед. сестра на превентиви
Ирена Стојичић
Бозач
Миљан Ћирић
Хигијеничар
Ивана Цолић