Обележавање Дана толеранције у предшколској установи у сарадњи са Црвеним крстом