Дана 27.01.2022. год. предшколска установа је обележила славу Св. Саву у присуству свештеника, деце и запослених.