• Већ неколико година у нашем вртићу спроводи се акција прикупљања пластичних чепова.  Остварујемо директну сарадњу са удружењем “Чеп за хендикеп” из Зрењанина. Ово удружење прикупља пластичне чепове, продаје компанијама које се баве рециклажом тврде пластике, а за добијени новац купују се ортопедска помагала особама са инвалидитетом.
  • Овим активностима делујемо на развијање еколошке свести код  деце и што је најважније учимо их да помажу другима и буду хумани. Деца одмалена уче да буду одговорни чланови друштва како према животној средини , тако и према особама са инвалидитетом.

Координатор
Марија Ђорђевић Стојановић
стручни сарадник -логопед