О Б А В Е Ш Т Е Њ Е   ! ! !

Поштовани родитељи ,

Обавештавамо вас да ће се упис деце узраста од 1 до 6,5 година, у ПУ “Дечјa радост” за радну 2022/2023. годину вршити од 01. АПРИЛА до 1. МАЈА 2022. године.

Образац пријаве можете преузети на порталу https://euprava.gov.rs/usluge/5577, сајту Предшколске установе http://pudecjaradost.rs/ или личним долaском родитеља/стратеља у установу. Упис се односи на децу која се први пут пријављују за похађање Предшколске установе .

За децу која су већ уписана и похађају Предшколску установу није потребно подносити нову пријаву, већ је родитељ/старатељ у обавези да до 31. 8.2022. године закључи нови Уговор о боравку детета .

Документација,коју је потребно приложити уз пријаву биће саставни део текста конкурса који ће бити објављен 1. априла на сајту ПУ.

Детаљније информације о упису родитељи ће добити на ДАН ОТВОРЕНИХ ВРАТА у ПУ «ДЕЧЈА РАДОСТ» дана 1. априла. 2022.године са почетком у 12 часова.

ПУ “Дечја радост “

sekretar.vrticbb@gmail.com.

За све додатне информације јавите се на телефон 010385202

Д О Б Р О  Н А М  Д О Ш Л И !!!