Decja radost Babusnica


Предшколска установа „Дечја радост“ Бабушница, смештена је на локацији лако доступној свима у општини Бабушница, са седиштем на следећој адреси:
Седме бригаде број 18, 18330 Бабушница. ПУ „Дечја радост“ у Бабушници основана је Одлуком Скупштине СИЗ-а Дечје заштите 23. децембра давне 1977. године, а почела са радом 1. августа следеће године.


Основна делатност ПУ је васпитање и образовање деце предшколског узраста. Поред тога Предшколска установа обавља и делатност којом се обезбеђује исхрана, нега, превентивно-здравствена заштита и социјална заштита деце предшколског узраста, у складу са законом.
Оснивач ПУ је јединица локалне самоуправе.
На територији општине Бабушница предшколским васпитањем и образовањем извршен је обухват деце из Бабушнице и околних насеља и села. Деца из околине Бабушнице довозе се комбијем до седишта установе.

Такође, Правилником о безбедности деце и Правилником о заштити деце од насиља, занемаривања и злостављања обухвата сву децу у Установи без преседана.У Установи постоје:

– Тим за безбедност,
– Тим за инклузију и
– Тим за заштиту деце од насиља, занемаривања и злостављања,

који делују на нивоу Установе, пратећи стање, вршећи анализе и решавајући конкретне проблеме дирекно са родитељима деце.

Основна делатност ПУ одвија се кроз:

– васпитно-образовни рад који је у складу са начелима педагогије, психологије, методике васпитно-образовног рада;
– исхрану деце која је у складу са начелима дијатетике и специфичним потребама деце раног узраста;
– здравствену негу која се огледа у задовољавању потреба деце за хигијеном, сном, храном и боравком деце на свежем ваздуху;
– социјалну заштиту;
– сарадњу са породицом и помоћ у остваривању родитељских улога;
– презентовање установе и сарадња са широм и ужом друштвеном средином:
– једнаку могућност за образовање деце са посебним потребама и њихово укључивање у ширу друштвену заједницу, кроз инклузивни приступ решавању истих проблема.

Предшколска установа је први пут основана 23.12.1977. године.,