НЕКОЛИКО РЕЧИ О НАМА

        Предшколска установа  „Дечја радост“ доступна је сваком детету предшколског узраста на територији наше општине имајући у виду и децу са развојним сметњама и обезбеђује активно учешће детета у заједници деце сличне себи. Васпитно-образовни рад и бригу о деци води искусно и квалификовано особље, које кроз сарадњу са родитељима ради на општу добробит сваког детета.

Васпитно-образовни рад у установи организован је у шест васпитних група:
– млађој ( узраста 3 – 4 године ),
– средњој ( узраста 4 – 5 година ),
– старијој ( узраста 5 – 5,5 година ),
– три припремне предшколске групе ( узраста 5,5 – 6,5 година ) у Бабушници и једној мешовитој групи у издвојеном одељењу при ОШ “Братство” у Звонцу ( узраста 3 – 6,5 година ).
– У припреми је отварање јаслене групе за децу од 1-3 године.
Васпитно особље чини:
– 7 васпитача и
– 1 стручни сарадник, логопед.
За превентивну здравствену заштиту задужена је једна медицинска сестра.

НАША МИСИЈА

– Ми смо установа која се бави васпитањем и образовањем.
–Установа у којој се подстиче лични развој и напредовање сваког детета у складу са његовим потребама и могућностима.
–Установа у којој се подстиче напредовање и усавршавање васпитача и свих запослених, као и међусобно уважавање и разумевање на релацији дете – дете, дете – одрасли, одрасли – одрасли.

Рад у установи је организован кроз:
– целодневни боравак,
– полудневни боравак,
– припремни предшколски програм.
Целодневни боравак намењен је деци од 3 – 5,5 год. старости. Овим обликом рада деци се обезбеђује здравствена заштита, исхрана, дневни одмор, рекреација и васпитно-образовни рад.

НАША ВИЗИЈА

– У будућности ПУ “Дечја радост” видимо као отворену и савремену установу, спремну за увођење новина и напредовање.

– Установу у којој се негује индивидуалност, различитост, толеранција и промовишу интереси детета.

– Установу у којој су задовољни: деца, родитељи, васпитачи и остали запослени.